Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 september 2018
Lyssna

Grönt ljus för bostäder vid Mölnlycke fabriker

En målad illustration visar lite olika sorters bostadshus som ligger intill Massetjärn i Mölnlycke.

Härryda kommun och fastighetsbolaget Wallenstam får grönt ljus för byggstart av omkring 600 nya bostäder och en ny idrottsarena vid Mölnlycke fabriker. Det står klart sedan detaljplanen för Mölnlycke fabriker har vunnit laga kraft.

Nu börjar arbetet med att utveckla det tidigare industriområdet mitt i Mölnlycke till ett attraktivt och centralt beläget bostadsområde där det också ska byggas en idrottsarena. Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) välkomnar beskedet att detaljplanen har vunnit laga kraft.

- Äntligen! Det känns väldigt bra att vi kan komma igång nu. Mölnlycke fabriker kommer att ge fler bostäder, ge näringslivet ett bättre underlag och göra Härryda kommun starkare.

Per Vorberg ser väldigt positivt på att fastighetsbolaget Wallenstam, som ska bygga de omkring 600 bostäderna, är med och bidrar till samhällsutvecklingen i kommunen och till att göra Mölnlycke mer livfullt, med bra möjligheter till evenemang och event.

Uppfylla bostadsdrömmar

Härryda kommuns samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson säger att man nu har nått en viktig milstolpe.

- Ja, det känns jätteskönt. Nu kommer många människors bostadsdrömmar att kunna förverkligas. Kommuninvånarna kommer också att få tillgång till en fantastisk idrottsarena.

Samtidigt som kommunen får möjlighet att nå sina tillväxtmål, säger Håkan Jacobsson att kommunen kommer att anta de utmaningar som själva genomförandet av Mölnlycke fabriker innebär.

Först cirka 120 hyreslägenheter

Kristina Englund, mark- och bostadschef i Härryda kommun, säger att Wallenstam har gjort ett omfattande förberedelsearbete och snart kan komma igång och bygga. I en första etapp handlar det om cirka 120 hyreslägenheter. Kommunen hoppas att det kan bli inflyttning i Mölnlycke fabriker inom ett par år.

- Ja, vår förhoppning är att det kan bli inflyttning för de första hyresgästerna under 2020. Det handlar om hyreslägenheter som i första hand ska fördelas genom kommunens bostadskö, säger Kristina Englund.

Gediget arbete

Detaljplanen för Mölnlycke fabriker är baserad på en överenskommelse mellan Härryda kommun och Wallenstam från 2013. Parterna har arbetat gemensamt under planeringsfasen och försökt att ta hänsyn både till allmänna och enskilda intressen.

I början av sommaren kom beskedet att mark- och miljödomstolen avslog de överklaganden om detaljplanen för Mölnlycke fabriker som privatpersoner hade kommit in med. Det fanns möjlighet att under några veckor överklaga domstolens beslut, men nu har detaljplanen alltså vunnit laga kraft. Bygget kan börja.

Bildspel

1) Flygfoto med röd linje runt området som ingår i detaljplanen för Mölnlycke fabriker. 2) Foto taget från västra sidan av Massetjärn i september 2018. 3) Bildmontage/illustration över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut (samma bild som överst på sidan)

Kontakt

Kristina Englund, mark- och bostadschef
031-724 61 00 (växel)
kristina.englund@harryda.se

Anna Lundqvist, projektledare
031-724 61 00 (växel)
anna.lundqvist@harryda.se