19 maj 2022

Ge din åsikt om fem
aktuella detaljplaner!

Fyra bostadsområden och en ny grundskola finns med i den intensiva period av detaljplaner som sätter igång från nästa vecka med start 23 maj. Ta chansen och tyck till och ställ frågor om Bråta ängar, grundskolan i Djupedalsäng och Valborgs kulle.

Från måndag 23 maj har du chans att ta del av nya handlingar och ge din åsikt om olika platser som utreds för att bli nya bostadsområden eller skola. För enkelhetens skull har Härryda kommun samlat ihop de aktuella detaljplanerna som du kan tycka till om med start nästa vecka.

Obs! Alla dokument som hänger ihop med samråd eller granskning publiceras samma dag som respektive samråds- och granskningsperiod startar.

 1. Bråta ängar vid Hagaslätt, Mölnlycke
  550-600 bostäder, lokal för förskola och eventuellt äldreboende, gång- och cykelbana.
  Lämna synpunkter mellan 23 maj till 23 juni!
  Obs! Öppet samrådsmöte i Mölnlycke kulturhus 25 maj

 2. Ny grundskola i Djupedalsäng, Mölnlycke
  Ny skola för 600 elever.
  Lämna synpunkter mellan 24 maj till 23 juni!
  Obs! Digitalt granskningsmöte den 9 juni. Mer information snart.

 3. Valborgs kulle vid Båtsmansskolan, Mölnlycke
  Cirka 200 bostäder, verksamhetslokal och utbyggnad av Fridaskolan.
  Lämna synpunkter mellan 24 maj och 23 juni!

 4. Abborrtjärnsvägen, Mölnlycke
  Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar, 20 nya småhustomter och möjlighet att stycka av ytterligare tomter.
  Lämna synpunkter mellan 7 juni och 28 juni!

 5. Bocköhalvön, Hindås
  80 bostäder, kommunalt vatten och avlopp och delvis kommunala gator.
  Lämna synpunkter mellan 13 juni och 8 juli!

Tyck till om dem antingen på harryda.se eller i ett skriftligt meddelande per post eller till receptionen i kommunhuset.