7 juli 2020
Lyssna

Förslag på nytt naturreservat vid Hårssjön

Under sommaren och hösten kan du tycka till om Länsstyrelsens förslag för ett nytt naturreservat vid Hårssjön-Rambo mosse. Området ligger cirka 3 km sydväst om Mölnlycke och omfattar mark både i Härryda kommun och Mölndals stad.

Varför ett åttonde naturreservat?

Hårssjön är en för regionen ovanligt näringsrik och grund fågelsjö med över 180 dokumenterade fågelarter, varav flera är sällsynta arter. Våt- och slättmarkerna vid Rambo mosse är en miljö med stor biologisk mångfald. Bland annat är den hemvist åt fågeln nattskärralänk till annan webbplats vars läte låter som en blandning mellan grodans och syrsans.

Som kulturhistorisk kuriosa finns flera kvarnstenar vid stenbrotten öster om Rambo mosse, höga stenmurar i sydost och på Tulebomossen står en gammal torvupptagningsmaskin.

Artskydd och friluftsliv

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill nu skydda området från exploatering och utbyggnad och bevara och utveckla Hårssjön-Rambo mosse till ett större storstadsnära naturområde av betydelse för rekreation och friluftsliv och föreslår att 421 hektar mark och 54 hektar vattenyta bildar det nya naturreservatet.

Läs länsstyrelsens förslag till naturreservat Hårssjön-Rambo mossePDF (pdf)

Senast den 8 oktober 2020 kan du lämna synpunkter på förslaget exempelvis till: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Läs mer om området Hårssjön-Rambo mosse
Läs mer om andra naturreservat i Härryda