Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 maj 2019
Lyssna

Förslag på 300 nya bostäder i Säteriet

Illustration: Liljewalls/AL Studio

Illustration: Liljewalls/AL Studio

I ett pilotprojekt med exploatörsdriven detaljplan är det största kommunala bostadsföretaget Förbo nu klar med en detaljplan för att förtäta området Säteriet i Mölnlycke med ytterligare 300 hyres- och bostadsrätter utöver de 700 bostäder som finns idag. Detaljplanen har presenterats så att boende och andra intresserade kan lämna synpunkter. Ytterligare bearbetningar av detaljplanen kommer att göras.

Säteriet får 300 bostäder med nu modell för samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sedan drygt två år jobbar kommunen med samverkansmodellen exploatörsdriven detaljplan. Läs mer om vad exploatörsdriven detaljplan är.