12 januari 2022

Förseningar i sophämtningen

En sophämtare drar en soptunna på en väg med is och snö.

Foto: Renova

Det är förseningar i sophämtningen på grund av halka och personalbrist.

Sjukfrånvaro med anledning av coronapandemin gör att Renova som hämtar avfall på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall AB har brist på personal. Det i kombination med halt väglag gör att sophämtningen dras med förseningar.

Personalen gör allt de kan för att komma i kapp. Förhoppningen är att vara i fas med ordinarie schema i nästa vecka.

Vi ber abonnenter som inte fått hämtat sitt avfall att låta kärlen stå framme, och se till att det är skottat och halkfritt fram till dem.

Tack för tålamodet!

Läs mer om vad som gäller för sop- och slamhämtning på vintern.

 

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se