Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 februari 2019

Förändrad slamtaxa 2019

I Härryda kommun och Lerums kommun är det Renova Miljö AB som är entreprenör och har hand om tömningar hos dig som har sluten tank, slamavskiljare, fettavskiljare eller minireningsverk.

Personal som arbetar med slamtömning har ofta ett väldigt tungt och fysiskt krävande arbete. Det handlar till exempel om att dra slang längre sträckor och att lyfta av tunga lock. Vi som arbetar på avfallsverksamheterna i kommunerna i Härryda och Lerum arbetar hela tiden med att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna och för att uppnå en hållbar miljö. Med en högre taxa för tjänster som arbetsmiljömässigt är krävande att utföra så önskar vi att fler vill vidta åtgärder för att underlätta dessa tjänster. Det är bakgrunden till att vi förändrat taxan för tömningar av slam från och med 1 jan 2019.

Nedan följer förhållanden som innebär att slamtaxan höjs för dig som kund. Det handlar om när renhållningspersonalen:

- behöver använda slangar som är längre än 20 meter

- behöver lyfta lock som väger mer än 15 kg

- ska sköta tömningar som kräver extra insatser och, av arbetsmiljökrav, till exempel behöver vara en extra person på plats eller en extra bil
Taxa för avfall och slam 2019 Pdf, 583.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön för Renovas personal (och sänker din taxa)

Om brunnslocket behöver lyftas och vikten överstiger 15kg:

  • Byt ut brunnslocket till ett av lättare material, t.ex. plast, glasfiber eller plåt, som inte överstiger 15 kg och kan lyftas av en person. Av säkerhetsskäl bör locket utrustas med lås.
    Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Locket ska då vara försett med någon form av handtag. Även sådana tyngre lock bör vara försedda med låsanordning.

Exempel på företag som kan tillhandahålla tjänsten:
AO Sverige AB, Malmbergmiljöhantering, Svenskabrunnslock.

Om det enskilda avloppet ligger mer än 20 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats:

  • Anskaffa en egen sugslang som är tillräckligt lång och med tillhörande kopplingar. Slangen läggs ut mellan avloppsanläggningen och hämtningsfordonets angöringsplats innan slamtömningen. Viktigt att tänka på är att chauffören måste kunna tömma ända ner i botten på anläggningen, tag därför någon extra meter slang.
  • Ett alternativ är att gräva ner ett fast rörsystem mellan hämtningsfordonets angöringsplats och anläggningen. Om röret ej går ned i anläggningen direkt ska en lös slang finnas kopplad på sugledningen så chauffören kan tömma ända ner i botten av anläggningen.

För att ordna anslutningen från huset till slamsugningsbilen behövs följande utrustning:

  • Flexibel sugslang, t.ex. Super-X Polar grey
  • Kardankoppling, hona
  • Kardankoppling, hane
  • Slangklämmor, 4 st

För att täppa till slangen när den inte används kan du köpa till lock för hona och hane som tillbehör.

Exempel på företag som kan tillhandahålla tjänsten:
Fundi AB, Svenskabrunnslock.

Kontakt

Härryda kommun
Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se