Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 juli 2018
Lyssna

Foderbrist för djur

En del Härrydabor är oroliga för att foderbrist kan drabba djuren nu när värmen och torkan hållit i sig väldigt länge. All kommunens ängs- och jordbruksmark är utarrenderad (uthyrd) till bönder och privatpersoner som själva tar hand om slåtter och sådd där.

Har du brist på foder?

Härryda kommun har inte själv ängsmarker eller bete att bidra med. Därför kan vi inte hjälpa dig som lantbrukare om du har brist på foder till dina djur. Här ger vi några tips på vart du kan vända dig istället:

 

Vill du hjälpa till?

Har du grovfoder eller betesmark som du inte använder?

Hästar på äng