Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 juli 2017
Lyssna

Fler tycker det är enkelt att få kontakt med bygglovshandläggare

Varje år sedan 2010 skickas en enkät ut till de personer och
företag som har sökt bygglov hos Härryda kommun. Årets resultat visar att de som har svarat på enkäten tycker att det är enkelt att få kontakt med våra handläggare och att man får tid att prata om sitt ärende. Nio av tio har haft kontakt med personal under handläggningstiden.

Härryda kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra
servicen till dig som kommuninvånare. Varje år skickar bygglovsverksamheten ut en enkät med frågor om information, bemötande, vägledning, tillgänglighet och helhetsomdöme om handläggningen. Enkäten har skickats till personer och företag
som har haft kontakt med bygglovsenheten och fått ett beslut från miljö- och bygglovsnämnden under 2016.

Av 504 utskickade enkäter har 115 blivit besvarade. Det är
en svarsfrekvens på 23 procent. Enkäten har skickats ut till personer som har fått ja eller nej på sina ansökningar, men det är bara personer som har fått sina bygglov godkända som har valt att svara på enkäten.

– Det är lite överraskande, jag skulle kanske ha förväntat
mig att personer som har fått avslag skulle vara mer benägna att föra fram sin upplevelse. Jag hoppas att det innebär att vi är duktiga på att förklara varför man har fått avslag, säger Peter Wallentin, verksamhetschef Plan & Bygglov.

Vid en jämförelse mellan 2015 och 2016 har resultatet
blivit bättre på flera områden. Fler upplever till exempel att det är enkelt att få kontakt med handläggare via telefon eller besök. 62,5 procent instämmer helt eller delvis med att det var enkelt att få kontakt, jämfört med 2015 då 46,8 procent tyckte att det var enkelt.

– Vi har satsat på att vara tillgängliga på flera sätt. Vårt öppna hus på torsdagar är väldigt uppskattat, och det går alltid bra att mejla till bygglov@harryda.se eller ringa under våra telefontider, säger Peter Wallentin.

76,9 procent instämmer helt eller delvis med att de fick tillräckligt med tid för att diskutera sitt ärende med handläggaren. 2015 var resultatet 60,3 procent.

59,1 procent instämmer helt eller delvis med att informationen som de fått var enkel att förstå. Siffran för 2015 var 53,7 procent. 54,2 procent upplevde att informationen var tillräcklig. 2015 var siffran 41,5 procent.

Sju av tio, 70,5 procent, är nöjda med bemötandet från bygglovsenheten. 2015 var siffran 58,2 procent.

– Resultatet är ytterligare ett bevis på att vi jobbar på
ett bra och rättssäkert sätt. Vi har kunden i fokus och upplevelsen är att man blir sakligt och trevligt behandlad. Vi håller en hög kvalitet i vår
bygglovshandläggning, och självklart arbetar vi nu för att förbättra oss ännu mer, säger Peter Wallentin, verksamhetschef Plan & Bygglov.

Här kan du ta del av resultatet (pdf).PDF

Kontakt

Peter Wallentin, verksamhetschef Plan & Bygglov
031-724 61 00 (växel)
bygglov@harryda.se