Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 juni 2019
Lyssna

Fler rökfria miljöer från 1 juli

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär att det blir förbjudet att röka på flera allmänna platser utomhus, till exempel entréer, uteserveringar, lekplatser, perronger och idrottsanläggningar som är inhägnade. Rökförbudet gäller nu även elektroniska cigaretter och vattenpipor.

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det enligt lagen är förbjudet att röka. Genom den nya tobakslagen blir de rökfria platserna fler. Syftet med lagen är också att minska skadeverkningarna av tobaksbruk och hindra eller fördröja att unga börjar röka eller snusa.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan tidigare är lokaler dit allmänheten har tillträde rökfria. Den 1 juli blir fler allmänna platser och utomhusmiljöer rökfria, till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer, perronger och idrottsanläggningar som är inhägnade.

Rökförbudet gäller alla former av cigaretter, cigariller och cigarrer. Med den nya lagen blir det också förbjudet att röka elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning, som vattenpipor.

Den som störs av rökning på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är verksamhetsansvarig.

Läsa mer om den nya tobakslagen

Information om rökfria miljöer på harryda.se

Ny lag om tobak och liknande produkter (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om den nya tobakslagen (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljö - och hälsoskydd
031-724 61 00länk till annan webbplats
miljo.halso@harryda.se