Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 januari 2021

Ett steg närmare nya bostäder i Bråta stenbrott

Illustration som visar nya bostäder vid Bråta stenbrott med utsikt över Landvettersjön

Fram till 15 februari har du chansen att lämna synpunkter på planen för 850 nya bostäder i Bråta stenbrott – den nya bostadsområdet Wendelstrand i Mölnlycke.

Detaljplanen handlar om en originell och hållbar stadsdel med mestadels träbyggnader av varierade utseenden och storlekar vid Landvettersjöns nordvästra kant.

Ta del av kartor och utredningar och lämna synpunkter på detaljplanen för Wendelstrand i Bråta stenbrott

Exploatören Härryda Fastighets AB (en del av fastighetsbolaget Next Step Group) har tagit fram detaljplanen som förutom cirka 850 bostäder, också har plats för en förskola, ett äldreboende, lokaler för handel, gemenskapshuset Lakehouse med mera.

Planen har tidigare varit ute på granskning och antagits. Då ansåg Länsstyrelsen att de geotekniska förhållandena behövde genomlysas bättre och upphävde planen. Därefter har planbestämmelser ändrats för att ytterligare säkerställa stabiliteten i området.

Nytt är också en alternativ placering av en busshållplats vid områdets entré vid Boråsvägen.

Planen finns också utställd i kommunhusets reception i Mölnlycke.

Wendelstrand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Exploatörens webbplats med illustrationer över hur området är tänkt att se ut.)

Härryda kommun välkomnar exploatörsdriven detaljplan