Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 juni 2018
Lyssna

Ett steg närmare byggstart för nya bostäder vid Mölnlycke fabriker 

På ett flygfoto över Mölnlycke har ett område ringats in med en röd linje. Det området ligger inom detaljplanen för Mölnlycke fabriker.

Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklaganden som har kommit in om detaljplanen för Mölnlycke fabriker.

Den 21 juni avslog mark- och miljödomstolen de överklaganden om detaljplanen för Mölnlycke fabriker, som hade kommit in från privatpersoner. Det är ett besked som Härryda kommun välkomnar.

- Ja, vi har väntat på det här. Nu är vi ett steg närmare byggstart för bostäder vid Mölnlycke fabriker och det ser vi som positivt. Projektet är redan försenat i förhållande till vår ursprungliga tidsplan och behovet av nya bostäder är mycket stort, säger Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef i Härryda kommun.

Domstolen har tagit hänsyn till vissa överklaganden och därför innehåller domen en viss förändring av kommunens planförslag. Inom ett mindre markområde norr om Mölndalsån, strax väster om den punkt där Strandvägen går över till Alhagen, kommer strandskyddet att finnas kvar.

Det händer nu

Härryda kommun fortsätter att förbereda för byggstart och det pågår projektering när det gäller förbättrade vägar och utbyggt kommunalt vatten- och avloppsnät.

Mark- och miljödomstolens besked kan överklagas under tre veckor, fram till den 12 juli.

Härryda kommuns tankar om Mölnlycke fabriker i korthet

Några av Härryda kommuns mål med detaljplanen för Mölnlycke fabriker är att:

  • göra det möjligt att bygga omkring 600 nya bostäder
  • bygga en ny sporthall
  • se till att alla som bor på Parkvägen och Granviksliden får kommunalt vatten och avlopp
  • förbättra vägarna i området och göra kommunen till huvudman för vägarna

Läs mer

Du kan läsa mer om Härryda kommuns planer för Mölnlycke fabriker på den här sidan på vår webbplats.

Kontakt

Håkan Jacobsson, chef sektorn för samhällsbyggnad
031-724 61 00 (växel)
hakan.jacobsson@harryda.se

Andrea Wernersson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (växel)
andrea.wernersson@harryda.se