Kontakt
26 mars 2019
Lyssna
Snart röjer vi med omsorg i området Pixbo dammar. Svara på frågor om hur du använder området och ge oss dina tips om hur vi bäst utvecklar parken.

Snart röjer vi området Pixbo dammar med omsorg. Svara på frågor om hur du använder området idag så får vi kunskap om hur vi bäst utvecklar parken.

Ett litet lyft för Pixbo dammar

Härryda kommun vill förstärka natur- och rekreationsområdet Pixbo dammar i västra Härryda. Vi behöver din hjälp!
Svara på fem frågor och bidra till att kommunen gör rätt satsningar i området.

Enkät: Fem frågor om Pixbo dammar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pixbo dammar är ett naturområde på drygt 16 hektar mellan Mölndal och Mölnlycke. Området är historisk mark med anlagda dammar och vägar. Naturtypen är orörd blandskog. I området finns bland annat groddjur och fladdermöss, lavar och mossor.

För att framhäva de fina kultur- och naturvärdena tar vi fram en skötselplan och röjer på vissa ställen. Vi vill också märka ut en tydlig entré från Pixbohållet och placera ut bänkar, grillplatser, skyltar m.m i området.

Genom att svara på fem frågor hjälper du kommunen att göra rätt satsningar.

Tack på förhand!

Kontakt

Teresia Engbom, projektledare Trafikverksamheten
teresia.engbom@harryda.se