22 mars 2021
Lyssna

Enklare inpassering med körkort till Bråta återvinningscentral

Från den 7 april behöver du som privatperson inte längre tänka på att ta med dig återvinningskortet till återvinningscentralen. Istället använder du ditt körkort för inpassering.

Man som slänger en kartong i container på återvinningscentralen.

Foto: Emmy Jonsson

Det ska vara lätt att göra rätt och sortera sitt grovavfall. Därför inför vi körkortsbaserad inpassering, för att förenkla för dig som bor i Härryda kommun. Genom att koppla digital information till körkortet minskar även behovet av administration och tillverkning av plastkort. På så vis sparar vi både pengar och miljö.

Ingen registrering krävs

Inpasseringen till återvinningscentralerna är som tidigare knutet till hushållets avfallsabonnemang i Härryda kommun. De som är skrivna på samma adress som abonnemanget kan passera in med sitt körkort. Ingen extra registrering krävs för att få tillträde.

Har du avfallsabonnemang men inget körkort kan du ansöka om återvinningskort.
Företag använder även i fortsättningen sitt återvinningskort. 

Begränsad framkomlighet på installationsdagen

Onsdagen den 7 april installeras det nya inpasseringssystemet på Bråta. Det kan begränsa framkomligheten något denna dag och köer kan uppstå.

Lämna grovavfall i annan kommun

Du kan liksom tidigare lämna ditt grovavfall även på följande kommuners återvinningscentraler: Ale, Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. De byter till samma system, med körkort för inpassering. Sist ut att byta är Kungsbacka och Göteborg, där övergången sker mellan den 7 och 15 april. Se information på respektive kommuns webbplats.

Liksom tidigare kan du som bor i Härryda kommun även använda Råssa återvinningscentral i Bollebygd. På Råssa krävs dock fortfarande återvinningskort. Du som redan har ett sådant kort fortsätter använda detta precis som tidigare.

Öppettider Bråta återvinningscentral
Avfall och återvinning
Härryda Vatten och Avfall AB

Frågor och svar om körkortsbaserat inpasseringssystem

Varför inför ni körkort istället för ÅVC-kort?

Vi inför körkortsbaserad inpassering för att:

  • förenkla för dig som bor i Härryda kommun. Det ska vara enkelt att göra rätt och att åka till ÅVC:n och sortera ditt grovavfall.
  • bidra till bättre användandning av resurser då det är en stor besparing både av administrativt arbete och rent ekonomiskt, då många kort tillverkas årligen.
  • spara på miljön genom att inte trycka upp massa plastkort årligen.

Måste jag anmäla eller registrera mig för att kunna använda körkortet?

Nej. Det som krävs för att du ska kunna använda ditt körkort vid inpassering är att ditt hushåll har ett avfallsabonnemang i Härryda kommun. De som är skrivna på samma adress som abonnemanget kan passera in med sitt körkort.

Hur använder jag körkortet på återvinningscentralen (ÅVC)?

Den nya kortterminalen på Bråta har från 7 april två läsare, en för körkort och en för ÅVC-kort. För privatpersoner kommer körkort vara den primära inpasseringsmetoden och för företag är inpasseringsmetoden via ÅVC-kort.

När du kommer fram till terminalen för du in ditt körkort i springan till höger på läsaren. Streckkoden (eller Qr-koden på nyare körkort) ska vara riktad inåt och neråt. Kortet läses då av och bommen öppnas in till återvinningscentralen. Har du ett ÅVC-kort håller du upp kortet på läsaren till vänster så läser den av ditt ÅVC-kort och bommen öppnas då.
På displayen visas hur många fria besök du har kvar detta året.

Terminal för inpassering till Bråta återvinningscentral

Hur gör jag om jag inte har något körkort?

Om du inte har något körkort kan du ansöka om att få ett ÅVC-kort. Har du redan ett ÅVC-kort kan du fortsätta att använda det, men då behöver du först kontakta kommunens kontaktcenter för att aktivera kortet igen.
Kontaktcenter:
031-724 62 00länk till annan webbplats (knappval 3)
kontaktcenter@harryda.se
Eller besök kommunhuset på Råda torg 1 i Mölnlycke.

När slutar mitt ÅVC-kort att fungera?

Alla privata kort kommer att sluta fungera den 7 april. Du som redan har ett ÅVC-kort men inte körkort behöver kontakta kommunens kontaktcenter för att få kortet aktiverat igen.

Kontaktcenter:
031-724 62 00länk till annan webbplats (knappval 3)
kontaktcenter@harryda.se
Eller besök kommunhuset på Råda torg 1 i Mölnlycke.

Du som under det senaste året använt ditt ÅVC-kort för att besöka ÅVC Råssa i Bollebygds kommun kommer även fortsättningsvis att kunna besöka Råssa med samma kort, då dessa inte spärras. Observera att det är endast till ÅVC i Bollebygd du kan använda dig av ditt ÅVC-kort. Till Bråta samt ÅVC:er i övriga samarbetskommuner gäller körkort som inpasseringssystem. Även företags ÅVC-kort fortsätter gälla efter övergången.

Kommer jag fortfarande kunna lämna avfall på de andra kommunernas ÅVC:er nu när ni byter system?

Du kan liksom tidigare lämna ditt avfall även på följande kommuners ÅVC: Ale, Göteborg, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. De byter till samma system, med körkort för inpassering. Sist ut att byta är Kungsbacka och Göteborg, där övergången sker mellan den 7 och 15 april. Se information på respektive kommuns webbplats om när bytet sker samt information om regler på respektive ÅVC.

Liksom tidigare kan du som bor i Härryda kommun även lämna ditt grovavfall och farliga avfall på ÅVC Råssa i Bollebygd. Dock måste du då använda ett ÅVC-kort precis som tidigare. Du som redan har ett sådant kort fortsätter använda detta.

Hur vet ni hur många gånger hushållet har besökt en ÅVC?

Inpasseringen blir kopplad till avfallsabonnemanget. Som kund i Härryda kommun får du som helårsboende fortsatt obegränsat antal besök till Bråta ÅVC och 12 fria infarter till övriga kommuners ÅVC:er. För säsongsboende gäller 6 fria besök till övriga kommuners ÅVC:er.

Fungerar utländska eller utgångna körkort?

Nej, du behöver ha ett svenskt giltigt körkort.

Hur använder ni mina körkortsuppgifter?

Passersystemet är kopplat till personnummer och adress. För att kunna identifiera personer lagras personnumret och antal besök i systemet. Kommunen hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR och används för att vi ska kunna veta vem som lämnar avfall kopplat till antalet besök. Personuppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret varje dygn.

Så hanterar kommunen personuppgifter

Kommer företag också använda körkort?

Företag kommer fortsätta använda särskilda ÅVC-kort för inpassering.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00länk till annan webbplats (knappval 3)
kontaktcenter@harryda.se