Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
17 juni 2020
Lyssna

Elda och grilla med stor försiktighet

eldslågor som flammar upp från en klotgrill

Trots en del regn i vårt område är det fortfarande mycket torrt i skog och mark och risken för gräsbränder är stor. Räddningstjänsten i Storgöteborg uppmanar därför alla att vara mycket försiktiga vid eldning och grillning.

Det rådet just nu inget eldningsförbud i Härryda kommun men allmänheten uppmanas ändå att vara mycket försiktig med att elda och grilla. Ska du grilla ute i naturen bör du använda fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunala grillplatser. Tar du med dig en egen grill bör den stå på stativ eller ben på ett jämt underlag långt bort från brännbart material. Du är själv ansvarig för att hålla koll på om det är eldningsförbud där du är.

Några tips för att elda och grilla säkert:

  • Den som tänder elden ansvarar för att den blir ordentligt släckt.
  • Ha alltid uppsikt över elden. Kan du inte göra det på ett säkert sätt bör du avstå helt från att elda eller grilla
  • Undvik att elda och grilla när det blåser.
  • Du måste kontrollera noggrant så att elden är släckt och att ingen glöd finns kvar innan du lämnar platsen.
  • Placera elden eller grillen långt ifrån byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Ha alltid släckutrustning nära till hands.


Är det eldningsförbud i Härryda?

Nej, just nu finns det inget sådant förbud i Härryda kommun. Räddningstjänsten avråder dock från att elda och grilla om man inte kan göra det på ett säkert sätt. Skulle det varma och torra vädret fortsätta kan det bli aktuellt med ett eldningsförbud. Det är då länsstyrelsen eller kommunen i samråd med räddningstjänsten som beslutar om ett förbud. Om det införs eldningsförbud informerar vi om det här på harryda.se. Du kan även ringa räddningstjänsten Storgöteborg telefonsvarare på 031-335 29 80 för att få besked om det råder eldningsförbud inom deras område.

Du hittar mer information på räddningstjänstens hemsida.länk till annan webbplats