Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 oktober 2018
Lyssna

De tog hem tävlingen om nya hem i Landvetters Backa

Längor inspirerade av den klassiska svenska ladan bidrog till vinsten. Nästa år startar byggnationen. Illustration: Tengbom arkitekter

Längor inspirerade av den klassiska svenska ladan bidrog till vinsten. Nästa år startar byggnationen i östra Landvetters Backa. Illustration: Tengbom arkitekter

Det blir bolaget Strand AB som i hård konkurrens med fyra andra tävlande bygger cirka 40 hyresrätter nära Backaskolan. Det är klart efter att markanvisningstävlingen för östra Landvetters Backa etapp 1, nu är avgjord. 

Inspirerad av den klassiska ladan med smala och högresta träfasader och sadeltak har Strand tillsammans med Tengbom arkitekter hittat en hållbar och estetiskt tilltalande lösning för den begränsade ytan, tyckte tävlingsjuryn.

- Området får en egen tydlig karaktär med färgskala och utformning i den naturnära miljön, säger stadsarkitekt Matilda Svenning. Bebyggelsen knyter också an till Backaskolans träarkitektur på ett fint sätt, med gavelställda längor i olika höjder som ger variation längs gatan.

Enplans- eller tvåvåningshus

Flerfamiljshusen består av sju huslängor som är en eller två våningar höga. Lägenheterma byggs i varierade storlekar med upp till 4 rum och kök. Alla har balkonger eller altaner i väster- och söderläge.

En lek- och gårdsmiljö med gemensam lokal finns mitt i området. Bilparkeringen är samlad i norra delen av området.

Strands vinnarbidrag hade dessutom lägst genomsnittlig hyresnivå sett till kronor per kvadratmeter. En tvåa på 55 m2 kommer att kosta cirka 6 700 kronor i månaden.

Klart för inflyttning senast 2021

Det nya bostadsområdet börjar byggas till våren 2019 och beräknas vara inflyttningsklart om 1½ år, om allt går som planerat. Lägenheterna kommer att förmedlas via kommunens bostadskö.

Läs mer om utvecklingen i hela området Landvetters Backa.

Kontakt

Fortesa Bytyqi
mark- och exploateringsingenjör
fortesa.bytyqi@harryda.se