Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 juni 2017
Lyssna

Detaljplan för Mölnlycke fabriker antagen

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen för Mölnlycke fabriker.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni beslutades det att detaljplanen för Mölnlycke fabriker ska antas. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ungefär 600 bostäder och komplettera den befintliga bebyggelsen med bland annat verksamheter och kontor. Det planeras även en ny sporthall i befintlig fabrik. Detaljplanen syftar också till att samtliga fastigheter utmed Parkvägen och Granviksliden ska kunna försörjas med kommunalt vatten och avlopp samt att förbättra befintliga vägar och införa ett kommunalt huvudmannaskap.

Endast sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts, har rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Här kan du ta del av protokollet och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde.

Läs mer om detaljplanearbetet för Mölnlycke fabriker här.

Läs mer om området på Wallenstams webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt

Johan Gustafsson, projektledare
031-724 61 00 (växel)
johan.gustafsson@harryda.se