29 januari 2021
Lyssna

Dags att kontrollera radon i ditt hus eller lokal?

Blå villa med snö på taket, ligger i en sluttning vid skogen.

Byggmaterial kan vara en orsak till hög radonhalt. Mät radonhalten regelbundet och kontrollera att du har en långsiktigt god innemiljö i ditt hem eller lokal.

Vintern är en bra säsong att göra radonmätning i ditt hus eller verksamhetslokal. Mätsäsongen pågår till slutet av april. Eftersom en radonmätning tar minst två månader är bra att beställa mätdosor redan nu.

Många faktorer påverkar radonhalten och det är viktigt att förebygga hälsorisker till följd av radon.

Radonmätningar av bostäder och lokaler är mest tillförlitliga under vinterhalvåret. Även i hus och lokaler som vid senaste mätningen hade en godkänd radonhalt är det bra att kontrollera nivåerna då och då.

Information om radon, hur du beställer mätutrustning och kan söka ekonomisk hjälp för sanering av radon i din bostad.