Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 juni 2018
Lyssna

Byggstart 2024 för järnväg Göteborg - Borås

Järnvägen mellan Göteborg och Borås byggstartar 2024. Regeringen lyfter tillbaka sträckan Göteborg - Borås i den nationella planen och satsar 3,8 miljarder kronor för att bygga nya snabba spår.

- Vi välkomnar att regeringen lägger tillbaka påbörjandet av en ny järnväg mellan Göteborg - Borås i nationell plan. Lite mindre pengar och med försening men dock tillbaka i nationell plan. Detta tack vare gemensamma ansträngningar från näringslivet, Västra Götalandsregionen och kommunerna i stråket, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M). Med detta besked kan vi nu gå in i nästa fas med Landvetter Södra - vår helt nya hållbara stad nära Landvetter flygplats. Vi ser fram emot förnyade kontakter med samordningen för hållbara städer och var stationsläget skall vara.

- Det känns bra att sträckan återigen finns med i den nationella planen och att regeringen tar ett beslut som innebär en viktig satsning på Västsverige, säger kommunstyrelsens vice ordförande Patrik Linde (S).

Kontakt

Per Vorberg (M), kommmunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se

Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande
031- 724 63 13
patrik.linde@harryda.se