Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 juni 2017
Lyssna

Bullerzonen kring flygplatsen minskar

Trafikverket har tagit fram nya riktlinjer för influensområdet för buller kring Landvetter flygplats. Det innebär att det nu blir det enklare att få bygglov för avstyckningar och nybyggnation i bland annat Stora Bugärde.

Trafikverket har nu preciserat och uppdaterat influensområdet för buller kring Landvetter Flygplats. Anledningen till uppdateringen är att "Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader" trädde i kraft 1 juni 2015.

Uppdateringen innebär att influensområdet för buller för Landvetter flygplats minskar. Bland annat Stora Bugärde, södra Bua, Risbacka, Egypten och delar av Bertshult hamnar utanför det nya influensområdet. Det innebär att det i dessa områden blir möjligt att få ansökningar om avstyckningar och bygglov för nybyggnation beviljade.

De ansökningar som är inskickade och som ännu inte har fått något beslut, kommer bedömas utifrån de nya riktlinjerna.

Länkar

Läs mer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sök bygglov via vår e-tjänst.

Kontakt

Ulrika von Pfaler, bygglovsarkitekt
031-724 61 00 (växel)
ulrika.vonpfaler@harryda.se