Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 augusti 2019
Lyssna

Bortforsling av slam från reningsverk

På måndag vecka 37 kommer vatten- och avfallsverksamheten att börja lasta och köra bort slam från reningsverken i Rävlanda och Hällingsjö.
Transporterna sker med lastbilar som kommer att köra genom orterna och vidare norrut. Då slammet lastas och körs iväg kan det uppstå lukt.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet på veckan.

Kontakt

Pär Olausson, driftchef
031-724 67 35
per.olausson@harryda.se