Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 november 2020
Lyssna

Begränsning av besökare på Bråta återvinningscentral i och med Covid-19

Återvinningscentralen Bråta har vanligtvis många besök på framför allt helgerna. Därför kommer vi nu på grund av det allvarliga läget i samhället med covid-19 att begränsa antalet besökare inne samtidigt på Bråta för att minska risken för trängsel och därmed coronasmitta. Det kan innebära att bommen hålls stängd under perioder, med risk för köbildning vid infarten. I värsta fall hinner inte alla in före stängningsdags. Begränsningen kommer att gälla från och med nu och tills vidare.

Vi vill också uppmana dig som besökare att fundera på om det verkligen är nödvändigt att åka till Bråta, och i så fall sprida ut ditt besök under måndag till fredag.

Håll i, håll ut och håll avstånd!
Information om Bråta återvinningscentral

Kontakt

Eliza Farmand, Avfallsingenjör
eliza.farmand@harryda.se
031 724 62 36