Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 november 2017
Lyssna

Avtal med RenoNorden avslutas

Härryda, Lerum och Partille kommun och RenoNorden har i samförstånd beslutat att avsluta det upphandlade avtalet för avfallshämtning den 31 mars 2018. Renova AB tar över hanteringen i de tre kommunerna från den 1 april 2018 efter en direkttilldelning av entreprenaden.

Efter en offentlig upphandling tog RenoNorden över avfallshämtningen i Härryda, Lerum och Partille kommuner den 1 oktober 2016. Men då kommunerna och RenoNorden haft olika syn på vilken kvalitetsnivå som tjänsterna ska hålla, har man i samförstånd beslutat att avsluta avtalet den 31 mars 2018.

Renova tar över i april 2018

Härryda, Lerum och Partille kommuner vill garantera en långsiktig och hållbar lösning för att kunna planera och utveckla avfallshämtningen för sina kunder. Renova AB ägs tillsammans av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. I kraft av sitt delägarskap har de tre kommunerna möjlighet att göra en direkttilldelning till Renova AB som tar över entreprenaden från den 1 april 2018.

Kommunerna kommer arbeta för att övergången ska fungera så smidigt som möjligt för våra kunder. Som delägare i Renova AB finns möjlighet till insyn och att påverka utvecklingen.

Avtalet med Renova AB löper till och med den 29 mars 2025.

Frågor & svar

Varför valdes RenoNorden som ny sophämtare?

Vid den offentliga upphandlingen uppfyllde RenoNorden samtliga av de högt ställda miljö- och lagkrav som ställdes. Utvärderingen gjordes också utifrån pris och referenser. Avtalet om avfallshämtning ingicks mellan RenoNorden och Härryda, Lerum och Partille våren 2015 och den 1 oktober 2016 tog bolaget över hämtningen av hushållsavfallet i de tre kommunerna.

Varför görs en direkttilldelning av entreprenaden till Renova AB?

Renova AB ägs tillsammans av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. I kraft av sitt delägarskap har Härryda, Lerum och Partille möjlighet att göra en direkttilldelning till Renova AB. Som delägare har de tre kommunerna även bättre insyn och möjligheter att påverka utvecklingen.

I Renova AB ser de tre kommunerna en stabil motpart som kan presentera en långsiktig och hållbar lösning för att kunna planera och utveckla avfallshanteringen i de tre kommunerna för att trygga avfallshämtningen för kommunernas kunder.

Hur kommer övergången till den nya leverantören att ske?

Allt kommer att göras för att övergången till Renova AB ska fungera så smidigt som möjligt för kunderna i Härryda, Lerum och Partille. Vi återkommer med mer information under det första kvartalet 2018.

Kontakt

Jessica Sténhoff, verksamhetschef vatten och avfall i Härryda kommun
jessica.stenhoff@harryda.se
031-724 63 74

Per Vorberg, ordförande i Härryda kommunstyrelse
per.vorberg@harryda.se
031-724 63 20

Maria Hansen, renhållningschef i Lerums kommun
maria.hansen@lerum.se
0302-52 11 84

Dennis Jeryd, ordförande i Lerums kommunstyrelse
dennis.jeryd@lerum.se
0302-52 11 17

Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef i Partille kommun
jorgen.hermansson@partille.se
031-792 12 26

Stefan Svensson, ordförande i Partille kommunstyrelse
stefan.svensson@partille.se
031-792 11 30