Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 september 2016
Lyssna

Återvinningsstation i Tahult

FTI planerar för att återvinningsstationen i Tahult snart ska vara tillbaka, behållare kommer preliminärt att köras ut under november månad. Även stängsel runt stationen kommer att upprättas.

Kontakt

Eliza Farmand, avfallsingenjör
031-724 6236
eliza.farmand@harryda.se