Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
17 december 2019
Lyssna

Ansökan om planbesked för ny grundskola i Mölnlycke

En begäran om att kommunen ska starta en detaljplan för detta område i Mölnlycke har nu kommit in från Skanska som vill bygga åt Internationella Engelska Skolan.

En begäran om att kommunen startar en detaljplan för detta område i Mölnlycke har nu kommit in från Skanska som vill bygga åt Internationella Engelska Skolan.

Skanska har lämnat in en ansökan om planbesked för att komma vidare med förslaget om en ny skola åt Internationella Engelska Skolan. Efter att Skanska bland annat gjort markundersökningar på en anvisad plats nära Furuhällsskolan i Mölnlycke, vill de bygga en ny skola där.

Byggaktören Skanska är den part som av Internationella Engelska Skolan (IES) fått uppdraget att planera och genomföra en byggnation av en ny
F-9 skola någonstans i Mölnlycke. Skanska blev i höstas anvisad en möjlig tomt nära Djupedals förskola och Furuhällsskolan i södra Mölnlycke. Alternativet togs fram sedan att ett markområde på Högadalsskolan blivit bortvalt.

Politiskt beslut om eventuell detaljplan

Skanska är nu klar med några inledande undersökningar av platsen vid Furuhällsskolan – bland annat markundersökningar, och har lämnat i en ansökan om planbesked till kommunen.

– När ansökan nu kommit in utreder vi vissa frågor för att landa i om kommunen tycker att ett detaljplanearbete ska inledas eller inte och om marken på och omkring grusplanen är lämplig att placera en skola på, säger plan- och bygglovschefen Peter Wallentin.

Ett underlag kommer att tas fram för kommunstyrelsen att fatta beslut om.

Läs fler aktuella frågor och svar om Internationella Engelska Skolan

Två omgångar för synpunkter

Om Skanska och IES får ett positivt svar på sin ansökan av kommunstyrelsen startar kommunen en detaljplan för området. Ytterligare utredningar kommer att behövas, inte minst kring trafiksituationen i området.
En detaljplan kan ta ytterligare ett och ett halvt till tre år att få klar. De som på något sätt påverkas av en ny skola får möjlighet att komma med synpunkter vid ett par tillfällen inom perioden.

Bakgrunden till förslaget om att låta IES etablera sig i Mölnlycke är prognoser som visar att antalet elevplatser kommer att vara otillräckligt inom en snar framtid och att den politiska majoriteten välkomnar en fristående skola med internationell profil.

Om en detaljplan startas kan en skola stå klar tidigast år 2024. Skolan planeras för cirka 600 elever.

Kontakt

För frågor om planbesked och planprocessen:
Peter Wallentin, plan- och bygglovschef
peter.wallentin@harryda.se

För frågor om förvaltningens uppdrag:
Peter Lönn, kommundirektör
peter.lonn@harryda.se

För frågor om skol- och förskoleverksamhet:
Päivi Malmsten, sektorchef för utbildning och kultur
paivi.malmsten@harryda.se