Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 juni 2017
Lyssna

Angående Renonordens ekonomiska situation

Härryda kommun följer utvecklingen av Renonordens ekonomiska situation som rapporteras om i media. Kommunen har täta avstämningar med Renonorden och har fått beskedet att Renonorden i Sverige inte berörs.

Sedan 1 oktober 2016 sköter Renonorden hämtningen av avfall i Härryda, Lerum och Partille kommuner. I media rapporteras att Renonorden i Norge och Renonorden i Danmark har ekonomiska problem och riskerar konkurs. Enligt Renonorden berörs inte Renonorden i Sverige.

– Enligt den information som vi har fått från Renonorden så går Renonorden i Sverige mycket bra. Vi har täta avstämningar med Renonorden och har också krav på ekonomisk redovisning för att vi ska vara insatta i situationen. Vi har i dagsläget inte fått någon information från Renonorden om ett konkurshot för Renonorden i Sverige, men vi följer såklart utvecklingen och har en beredskap, säger Jessica Stenhoff, verksamhetschef Vatten & Avfall.

Kontakt

Jessica Stenhoff, verksamhetschef Vatten & Avfall
031-724 63 74
jessica.stenhoff@harryda.se