8 augusti 2022

Allemansrätten och privata bryggor

Personer som paddlar kanot i sjö.

Bild: Naturvårdsverket

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt och njuta av naturen. Detsamma gäller även på vatten där kraven på hänsyn mot omgivningen är de samma som på land. Inte störa - inte förstöra.

Vid användande av privata bryggor, tänk på att:

  • Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand eller brygga som inte hör till en tomt eller utgör ett fågelskyddsområde.
  • Inte störa eller förstöra och att flytta på dig om den som äger bryggan behöver den.
  • Avståndet till hus och tomter. På en tomt ska de som bor i huset kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.

Det är inte tillåtet att avvisa allmänheten genom en skylt från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet utan tillstånd från kommunen. Exempelvis en skylt med texten ”privat brygga” kan anses vara avvisande.

Naturvårdsverkets information om allemansrätten Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets information om allemansrätten vid vatten Länk till annan webbplats.