21 januari 2021
Lyssna

Växelvis distansundervisning för årskurs 7-9 och gymnasium

Kille har distansmöte med andra på sin dator, i hemmamiljö.

Elever i årskurs 7-9 i kommunens grundskolor och större delen av Hulebäcksgymnasiets elever har inlett vårterminen hemifrån. Distansundervisningen fortsätter men varvas framöver med undervisning på plats, efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande stor. Ansvariga myndigheter har genom nya besked rekommenderat fortsatt distansundervisning för högstadium och gymnasium, men i kombination med viss undervisning på plats.

Från den 25 januari kommer elever i årskurs 7-9 i kommunens grundskolor därmed att få undervisning både hemma via sin dator, men också ibland i skolan. En tredjedel av eleverna kommer att ha lektioner i skolan och två tredjedelar får undervisning på distans. Varje rektor bestämmer hur den växelvisa uppdelningen ska göras. Information skickas ut från respektive skola, till berörda elever och vårdnadshavare.

Elever i grundsärskola kommer att få sin undervisning i skolans lokaler.

Gradvis återgång till undervisning i Hulebäcksgymnasiets lokaler

Hulebäcksgymnasiet kommer från och med 1 februari att låta elever varva distansundervisning med undervisning på plats i skolans lokaler.

– Vi tar det i etapper och har just nu en plan fram till sportlovet vecka 7, säger Camilla Ahlin, verksamhetsansvarig. Helst vill vi ju kunna trappa upp närvaron i skolan allteftersom, men det kommer hela tiden att vara beroende av hur smittläget ser ut både i skolan och i regionen.

Introduktionsprogrammet, vissa praktiska program samt enskilda elever med individuella skäl är undantagna.

Alla klasser som erbjuds undervisning på plats kommer att ha tillgång till två klassrum. Hulebäcksgymnasiet informerar berörda elever och vårdnadshavare kontinuerligt om detaljerna. Planerna kan komma att ändras om smittskyddsläkare i regionen anser att all undervisning ska bedrivas via fjärr- eller distansstudier.

Elever kan hämta lunch

Elever som undervisas på distans har rätt att hämta lunch i skolan. Maten hämtas färdigpackad vid anvisad plats.

Anmälan för skollunch – grundskolans årskurs 7-9

Anmälan för skollunch – Hulebäcksgymnasiet

Beslut om varvad distans- och närundervisning i årskurs 7-9 och på Hulebäcksgymnasiet fattades den 21 januari 2021 som ordförandebeslut av välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C).

Smittskydd Västra Götaland länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterom distansundervisning på högstadieskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJusterad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

Information om anpassningar i förskola och skola under coronapandemin

Information om anpassningar på Hulebäcksgymnasiet under coronapandemin

Kontakt

Paula Sörensen Palmdahl, verksamhetschef grundskola
paula.palmdahl@harryda.se

Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet
camilla.ahlin@harryda.se

031-724 61 00 (växel)