14 september 2021

Välkommen till familjecentralens dag

Den 21 september firas familjecentralens dag och då bjuder kommunens familjecentraler in till träffar som är roliga och nyttiga för både barn och förälder.

En familjecentral är en mötesplats för familjer, som väntar eller har barn som ännu inte börjat i skolan. Den 21 september bjuder familjecentralerna på olika platser i kommunen in föräldrar och barn att umgås, leka och få information om familjecentralernas verksamhet.

I Mölnlycke

Var: Råda torg. Utanför kommunhuset i Mölnlycke
När: Tisdag 21 september klockan 13:15 til 15:00

Fira familjecentralens dag med familjecentralen Eken i Mölnlycke med två sångstunder, lekar och skapande för barn. Personal från familjecentralen, öppna förskolan, barnmorskemottagningen och barnhälsovården finns på plats för att berätta om sin verksamhet.

Familjecentralen Eken i Mölnlycke

I Landvetter

Var: Norra stommens lekplats i Landvetter
När: Tisdag 21 september klockan 14:00 til 15:00

Fira familjecentralens dag med familjecentralen Knuten i Landvetter. Det blir sångstund, rörelsepromenad, pysselkasse och banan till alla barn. Personal från familjecentralen, öppna förskolan, barnmorskemottagningen, barnhälsovården och förskolelärare finns på plats för att berätta om sin verksamhet.

Familjecentralen Knuten i Landvetter

I Hindås

Var: Utanför ICA i Hindås
När: Tisdag 21 september klockan 13:15 til 15:00

Fira familjecentralens dag med familjecentralen Hinden i Hindås. Det blir sångstund klockan 14:15 och alla barn får en liten hemlig skapandepåse. Personal från familjecentralen, öppna förskolan, barnhälsovården och familjestödsenheten finns på plats för att berätta om sin verksamhet.

Familjecentralen Hinden i Hindås