Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 april 2020
Lyssna

Traditionellt studentfirande

inställt i Göteborgsregionen

De kommunala gymnasieskolorna i Göteborgsregionen (GR) ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring och stora samlingar på skolgården i skolornas regi. Utbildningscheferna med ansvar för de kommunala gymnasieskolorna i GR har gemensamt fattat detta beslut.

Göteborgsregionen (GR) består av kommunerna: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Bakgrunden till beslutet är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

Respektive kommun kommer reglera vad som gäller för sina skolor utifrån ovanstående.

Gymnasieskolorna inom GR ordnar varje år ett traditionellt studentfirande som vi vet är mycket uppskattat av elever, anhöriga och personal. Vi vet att årets inställande upplevs som ett mycket tråkigt ingrepp i de förväntningar man haft kring avslutandet av en lång skolgång. Vi ser dock ingen annan möjlighet utifrån det som händer runt omkring oss, i Sverige och i hela världen, än att fatta beslut om inställande av traditionellt studentfirande.

Utbildningscheferna med ansvar för gymnasieskola:

Pia Alhäll, Stenungsund
Åsa Ericsson, Ale
Anneli Schwartz, Alingsås
Tomas Berndtsson, Göteborg
Päivi Malmsten, Härryda
Cynthia Runefjärd, Kungsbacka
Dennis Reinhold, Kungälv
Ann Blom, Lerum
Leif Gardtman, Lilla Edet
Jens Holm, Mölndal
Charlotte Johansson, Partille
Lena Eriksson, Tjörn
Katarina Lindgren Öckerö

Hulebäcksgymnasiet tittar på möjliga alternativ

I Härryda kommun gäller att man i samverkan mellan Hulebäcksgymnasiet, Härryda kommun, Hulerådet och elevrådet kommer att titta på möjligheten till alternativ för att fira studenten, utan att öka smittspridningen i samhället. Elever kan komma med förslag och synpunkter via sina elevrådsrepresentanter. Beslut kommer att fattas av skolledningen i slutet av april.

Information, frågor och svar om distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet

Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef Hulebäcksgymnasiet
camilla.ahlin@harryda.se