Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 augusti 2019
Lyssna

Tillsammans för Agenda 2030 – samarbete för de Globala målen

Under hösten 2019 deltar årskurs åtta på Landvetterskolan, Rävlandaskolan och Önnerödsskolan i Tillsammans för Agenda 2030, ett värdeskapande och vardagsnära projekt som är en del i arbetet för att öka kunskapen om de "Globala målen för hållbar utveckling" i Härryda kommun.

I projektet får klasserna agera konsulter åt lokala företag som vill lära sig mer om hållbarhetsabete. Eleverna arbetar fram konkreta förslag på hur företaget kan agera för att vi tillsammans ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. Projektet sköts av kommunens kreativa resurscenter Tellus.

För mer information om projektet se:
Tillsammans för Agenda 2030 (pdf)PDF

Mer information om Härryda kommuns arbete med Agenda 2030 hittar du på harryda.se/agenda2030

Kontakt

Anders Uvebrant, verksamhetschef Utveckling och flerspråkighet (tf)
anders.uvebrant@harryda.se