Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 november 2019
Lyssna

Sveriges elevråd - SVEA samlas i Mölnlycke för en bättre och mer demokratisk skola

Sveriges elevråd - SVEA samlar och stärker elever i demokratiska forum, värnar om elevers rättigheter och arbetar för att representera och föra fram elevers röster. I november samlas elevråd från hela landet på Hulebäcksgymnasiet och Ekdalaskolan i Mölnlycke för att fatta beslut om organisationens framtid och samtidigt få lära sig mer om hur demokrati fungerar i praktiken.

Sveriges elevråd – SVEA är en organisation av och för elever som ansluter och arbetar för elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Mellan den 15-17 november kommer representanter från elevråd runt om i Sverige till Mölnlycke för att besluta om vad organisationen ska arbeta med under de kommande åren. Totalt samlas ca 100 elever för att diskutera organisationens framtid.

Bilden visar Jennie Gustafsson, förbundsordförande i SVEA.

Jennie Gustafsson

- På Elevrådskongressen har våra medlemmar makten att bestämma riktningen för SVEAs grundprinciper, verksamhet och utveckling, säger förbundsordförande Jennie Gustafsson. Här får elevråd känna att de har en röst med betydelse, delta i demokratiska beslutsprocesser och nätverka med andra elevråd.

Tredje året i Mölnlycke

Alla Sveriges elevråd - SVEAs nationella träffar äger rum på skolor runt om i landet, med det är den tredje gången som organisationen arrangerar en nationell träff i Mölnlycke i Härryda kommun.

- Efter två lyckade samarbeten ser vi fram emot att att komma tillbaka till en kommun som ger plats och lägger resurser på ungas organisering. Samarbetet med skolors huvudmän är en viktig förutsättning för att vi som organisation ska kunna stötta och stärka elever och det är otroligt roligt att se hur Härryda kommun satsar på sina ungdomar.

Kontakt

Jennie Gustafsson, förbundsordförande SVEA
070 - 718 88 01
jennie.gustafsson@svea.org

Delaram Esmaeili, fritidsledare i Härryda kommun
073 - 23 169 67
delaram.esmaeili@harryda.se