21 januari 2020
Lyssna

Studie- och yrkesvägledare prisas för likvärdighetsarbete

Förbundsordförande Åsa Fahlén och pristagare Maria Järgenstedt

Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris uppmärksammar personer eller organisationer som på olika sätt bidrar till att öka likvärdigheten i skolan. Maria Järgenstedt arbetar på Hulebäcksgymnasiet och är samordnare för studie- och yrkesvägledarna i Härryda kommun. Hon tilldelas likvärdighetspriset för sitt engagemang och arbete för likvärdig studie- och yrkesvägledning.

Maria Järgenstedt

- Likvärdighet är en viktig fråga för oss. Det handlar om alla elevers rätt till god utbildning. I detta är studie- och yrkesvägledarna en viktig del för att ge elever rätt möjligheter säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Maria har varit drivande i SAMSYV, ett projekt som ämnar att ge alla elever i Härryda kommuns kommunala skolor en likvärdig vägledning med hög kvalitet för att elever ska kunna ta välgrundade och genomtänkta beslut i val av studier och yrken.

Mer information om SAMSYV.

- Det känns jättekul, hedrande och roligt på alla sätt och vis att ta emot detta pris säger Maria Järgenstedt.

Motivering

Maria Järgenstedt är i sin roll som samordnare för studie- och yrkesvägledarna i Härryda Kommun en ständig pådrivande kraft för ökad likvärdighet och en högre kvalitet av kommunens studie- och yrkesvägledning. Utöver detta har hon haft en mycket stor roll i implementeringen av SAMSYV i kommunen, som syftar till att ge en utökad, högkvalitativ och likvärdig studie- och yrkesvägledning för eleverna genom hela skolgången i Härryda kommuns skolor.

Maria är en mycket uppskattad medarbetare bland kommunens studie- och yrkesvägledare och hennes stora engagemang och driv i arbetet för en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning är beundransvärd.

Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef gymnasiet
031-724 66 89
camilla.ahlin@harryda.se

Anna Carlsson, LR ordförande i Härryda kommun
08-613 25 55
anna.carlsson@harryda.se