18 maj 2021
Lyssna

Så blir utspringet för Hulebäcks studenter

Parvis utspridd publik framför Hulebäcksgymnasiets entré, i väntan på utspringande studenter 2020.

Utspridda anhöriga vid studentexamen 2020.

Studenterna på Hulebäcksgymnasiet får även i år springa ut till musik och jubel från ett par anhöriga var. Med armband, fållor och tydliga tidsangivelser anpassas studentfirandet den 27 maj till gällande restriktioner.

På studentdagen samlas eleverna i varje studentklass för fotografering och ett kort program med lunch innan utspringet. Klasserna blandas aldrig, utan firar i separata, utspridda lokaler som pyntats för fest. Enligt ett precist schema springer studenterna sedan ut klassvis och möts av högst två anhöriga var. Övriga anhöriga och vänner ombeds respektera detta och inte befinna sig på plats vid utspringet. Med hjälp av färgade armband som skickats hem och liknande färgmarkeringar på plats, räknar Hulebäcksgymnasiet med att kunna skapa ett smidigt flöde av besökare och undvika trängsel och krockar mellan klasser.

– Vi utgår från samma principer som förra året, men har reviderat något utifrån elevernas synpunkter. Bland annat arrangeras utspringet för alla klasserna från huvudentrén i år, menar Ingemar Dahlquist, intendent och logistiskt ansvarig för studentfirandet.
– Med de riktlinjer som gäller nu ser vi att vår plan håller sig väl inom ramen för vad som är möjligt och samtidigt ger en fin möjlighet för studenterna och deras anhöriga.

Livesänt utspring

Nytt för i år är att utspringet sänds live, så att fler vänner och anhöriga kan ta del av detta speciella tillfälle. Länk till sändningen kommer att finnas på Hulebäcksgymnasiets webbplats. Sändningen går inte att se i efterhand.

Alla har ett ansvar

Folkhälsomyndigheten och även Hulebäcksgymnasiet uppmanar alla vårdnadshavare att ta med sig sina ungdomar hem efter skolans studentfirande och att inte tillåta ungdomarna att delta i större fester eller sammankomster. En vädjan går också ut till allmänheten att inte besöka studentfirandet denna dag. Om det blir för stora folksamlingar på platsen, kommer utspringet att behöva avbrytas. – Om vi alla hjälps åt att följa riktlinjerna och de rekommendationer som gäller är vi på Hulebäcksgymnasiet helt övertygade om att det kommer att bli en fantastisk studentavslutning. Det är våra studenter så väl värda efter sin insats och inte minst de uppoffringar de gjort för att minska smittspridningen i samhället under så lång tid, säger Camilla Ahlin, verksamhetschef för Hulebäcksgymnasiet.

Hulebäcksgymnasiets webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för studentexamen 2021 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef Hulebäcksgymnasiet
Tel: 031-724 66 89
camilla.ahlin@harryda.se