13 augusti 2020
Lyssna

Så anpassar Hulebäcksgymnasiet sin verksamhet under hösten

Hulebäcksgymnasiets lokaler

Den 17 augusti fylls Hulebäcksgymnasiet återigen av elever och personal efter en vår med tomma lokaler och distansundervisning. Men det blir en annorlunda vardag för de drygt 1 800 eleverna. Skolan kommer bland annat att fortsätta med en viss distansundervisning för att minska trängseln i klassrummen och i kollektivtrafiken.

Den 29 maj beslutade Folkhälsomyndigheten att landets gymnasieskolor under hösten kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen.
– Vi är otroligt glada över att eleverna får återgå till undervisning i skolans lokaler. Vi som arbetar på Hulebäcksgymnasiet vet att goda relationer och närheten till lärare och annan skolpersonal i vissa fall kan vara avgörande för elevernas skolresultat, säger Camilla Ahlin, verksamhetschef för Hulebäcksgymnasiet.

Skolorna måste dock fortsätta att följa myndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19, något som blir en stor utmaning för många skolor när elever och personal återvänder.

Viss undervisning på distans

För att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken, fattade välfärdsnämnden ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) den 13 augusti beslut om att Hulebäcksgymnasiet kommer att fortsätta bedriva viss undervisning på distans. Bland annat kommer vissa program i årskurs 2 och 3 att fortsätta ha halva sin undervisning på distans. Rektorer på skolan kan även fatta beslut om distansundervisning för enskilda elever som inte kan vara i skolan på grund av milda symptom eller att de tillhör en riskgrupp. Beslutet gäller till att börja med fram till den 30 september. Ett nytt beslut om eventuella fortsatta åtgärder kommer att tas den 23 september.

Anpassar skolans lokaler

Skolan anpassar även möbleringen i klassrum och korridorer för att minska trängsel. Alla salar möbleras om för att sprida ut eleverna på bästa möjliga sätt i klassrummen. Fler in- och utgångar öppnas upp för att minska trängsel i korridorer. Den stora utmaningen har varit hur man löser lunchlogistiken så att det inte uppstår trängsel och köer.
– Vi kommer att servera lunch på olika ställen för att sprida ut eleverna, bland annat på Åvägen 1, i Tellus gamla lokaler. Vi har även stängt skolans restaurang för utomstående, endast elever och personal får äta där, säger Camilla Ahlin.

Nya rutiner för städning

Även städningen av skolan kommer att spela en viktig roll. Städpersonalen har ändrat sina rutiner och de kommer dagligen rengöra kontaktytor, dörrhandtag, armstöd, strömbrytare, vattenkranar, bordsskivor, ledstänger med mera.

Stort eget ansvar

Utöver skolans anpassningar krävs det att medarbetare och elever tar ett stort eget ansvar för att minska risken för smittspridning. Bland annat genom att hålla avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma när man känner av minsta symptom.
– Utmaningen blir nu att vi alla måste hjälpas åt att minska smittspridningen i samhället. Då Hulebäcksgymnasiet har många elever och medarbetare som reser till skolan varje dag tycker jag att nämndens ordförande har fattat ett klokt beslut, säger Camilla Ahlin.

Frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av corona

Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef gymnasiet
031-724 66 89
camilla.ahlin@harryda.se