Kontakt
21 juni 2018
Lyssna

Niondeklassare i Härryda kommun slår betygsrekord

De niondeklassare som precis lämnat grundskolan i Härryda kommun har slagit rekord. Preliminära siffror visar att avgångsklassen för 2018 lämnar grundskolan med ett genomsnittligt meritvärde på 231,6 – det högsta medelvärdet som någonsin uppnåtts för denna grupp i kommunen.

Det glädjande beskedet är en del av en uppåtgående trend av ökande meritpoäng i grundskolan. Niondeklassarna i Härryda kommun höjde mellan 2016 och 2017 den genomsnittliga meritpoängen från 222,5 poäng till 225,9 poäng. Nu höjs det genomsnittliga meritvärdet med ytterligare 5,7 poängenheter till 231,6 - det högsta medelvärdet som någonsin uppnåtts i kommunen.

Både pojkar och flickor har ökat sitt genomsnittliga meritvärde, men det är pojkarna som står för den största förändringen där det genomsnittliga meritvärdet i år ökat från 213 poäng till 221,6 poäng jämfört med föregående år.

Ann Nilsson-Mäki är verksamhetschef för grundskolan i Härryda kommun och är stolt över de nya siffrorna.

- Detta resultat visar på vilken hög kvalitet grundskolan har i vår kommun! Jag är både stolt och tacksam över det fantastiska arbete som både elever, lärare och elevhälsa genomfört. Detta är resultatet av ett viktigt lagarbete i alla grundskolans årskurser.

En positiv följd av de ökade skolresultaten är att antalet niondeklassare som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet i år också ökar från 89,3 % till 92 % jämfört med föregående år. Detta är något som Ann Nilsson-Mäki särskilt gläds av.

- Jag är särskilt glad över den ökade gymnasiebehörigheten eftersom det kan vara en livsavgörande fråga för många elever. Gymnasiebehörigheten ger dem en chans till en stabil plattform att stå på inför vuxenlivet.

Detta är ett meritvärde

Meritvärdet är den sammanräknade summan av betygen.

Meritvärdet är i denna jämförelse är beräknat på summan av elevens 16 bästa ämnen där högsta möjliga meritvärde är 320 poäng. Med dagens regler får man räkna meritpoäng även från ett modernt språk. Detta tillägg av moderna språk reflekteras inte i denna jämförelse i syfte att kunna jämföra över med resultat över tid innan detta infördes.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Sverige för läsåret 2016/2017 var 215,7 poäng. Det finns ännu inte ett genomsnittligt nationellt meritvärde för läsåret 2017/2018.

Kontakt

Ann Nilsson-Mäki, Verksamhetschef grundskola
031-724 62 77
ann.nilsson-maki@harryda.se