3 februari 2022

Musikläraren Fredrik bytte Kulturskolan mot förskolan för att hjälpa till i det ansträngda läget

Musikläraren Fredrik Falk stöttar verksamheten på Hedens förskola.

Musikläraren Fredrik Falk stöttar verksamheten på Hedens förskola.

Den senaste tidens höga smittspridning av covid-19 i samhället har lett till ett ansträngt läge inom flera av kommunens verksamheter. Hög sjukfrånvaro bland personalen har bland annat drabbat kommunens förskolor hårt.

För att kunna hålla så många av kommunens förskolor öppna som möjligt skickades det under vecka 4 ut en intresseförfrågan till kommunens anställda med frågan om man kunde ställa upp och arbeta på kommunens förskolor med anledning av den höga sjukfrånvaron bland personalen.

En av de som nappade på erbjudandet var Fredrik Falk som till vardags arbetar som musiklärare på Kulturskolan i Härryda kommun. Den här veckan arbetar han på Hedens förskola i Rävlanda. Förskolan består av avdelningarna Myrstacken, Humleboet och Bikupan.

- Jag tycker att det är självklart att när de sträcker ut en hand och ber om hjälp så tar man den även om min egen verksamhet blir lite lidande, säger musikläraren Fredrik Falk.

Följer krisplan

Under pandemin har de inom sektorn för utbildning, kultur och fritid arbetat efter en krisplan där de har gjort personalomflyttningar och anpassningar inom enheterna. Det har funnits fast anställd personal som frivilligt har bytt enhet för att stötta de enheter som har mer behov av hjälp för dagen. Från sektorn har de även vädjat till vårdnadshavarna att eventuellt anpassa sina tider för hämtning och lämning för att underlätta den ansträngda situationen.

- Vi har tack vare en väldigt bra krisorganisation och en enorm gemensam kraftsamling från både rektorer och all vår personal klarat att hålla våra förskolor och familjedaghem öppna. Jag är så stolt och tacksam för den flexibilitet, samarbetsvilja och uppdragsmedvetenhet som alla som arbetar i och med förskolan har visat och fortfarande visar, säger Annika Gry, tf verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg.

Dagarna på förskolan

Arbetet på förskolan har i stora drag varit som Fredrik trodde att det skulle vara och han beskriver dagarna som intensiva och med ett högt tempo.

- De som jobbar här har ett ganska tufft jobb. Det är mycket som händer hela tiden, man behöver verkligen vara på tårna. De som jobbar här vanligtvis är de riktiga hjältarna, säger Fredrik Falk.

Även om dagarna är intensiva så tycker Fredrik att det har varit kul att kunna hjälpa till och stötta verksamheten och att få jobba med barnen. Spontaniteten och glädjen hos de små barnen är något som han lyfter fram.

- Förutom att kunna avlasta personalen så är det bästa de glada och spontana barnen, allt kan hända. Allt från gråt till skratt till att det ska fixas diverse saker. Att vika pappersflygplan har varit en populär aktivitet hos barnen, fortsätter Fredrik Falk.

Ljusning i sikte

- Det har varit ett väldigt ansträngt läge med extrem hög frånvaro bland personalen. Det verkar ändå som att sjukfrånvaron är något mindre denna vecka, förhoppningsvis är det på väg att vända nu. Alla är förstås väldigt trötta. Det kommer nog att ta ett tag för organisationen att återhämta sig även efter att pandemin är över, avlutar Annika Gry.

Totalt har det varit 12 personer som vanligtvis jobbar inom andra verksamheter i kommunen som har hjälpt till att stötta på kommunens förskolor under vecka 5.

Förutom att efterfråga frivilliga inom kommunen så har personalavdelningen även varit i kontakt med studenter som läser till förskollärare. Från sektorn har man också uppmuntrat eleverna i år 3 på Hulebäcksgymnasiets Barn och Fritidsprogram att söka som vikarier till kommunen.