Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 december 2021

Möjlighet att uppgradera skolkort

Skylt som visar texten skolskjuts. Illustration av stiliserade barn och buss på skylten.

För de elever som har beviljats skolkort och bor växelvis i en kranskommun finns det nu möjlighet att uppgradera skolkortet till flera zoner.

Du som vårdnadshavare kan köpa ett uppgraderat skolkort för den mellanskillnad som uppstår mellan skolkortet och det uppgraderade kortet. Kostnaden för skolkortet faktureras månadsvis.

Att uppgradera skolkortet via kommunen blir till ett förmånligare pris än vid direktköp från Västtrafik. Ta kontakt med skolskjutshandläggare på skolskjuts@harryda.se för att få hjälp med uppgradering av skolkort.

Medborgarförslag som blev verklighet

Beslutet att Härryda kommun ska erbjuda möjligheten till uppgradering av skolkortet har fattats av kommunstyrelsen utifrån ett inkommet medborgarförslag.

Läs mer om vad som gäller för skolskjuts på: harryda.se/skolskjuts

Kontakt

Susann Almström, skolskjutshandläggare
031-724 61 65
skolskjuts@harryda.se