25 juni 2020
Lyssna

Landvetterskolans bibliotek prisas

böcker som står i en bokhylla på ett bibliotek

Landvetterskolan har ett skolbibliotek i världsklass. Det enligt fackförbundet DIK som varje år delar ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till skolor som lyckats göra biblioteket och skolbibliotekarien till en självklar del av den pedagogiska verksamheten.

– Det känns jättebra. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Det är extra roligt att jag har varit med på denna resa från start. När jag kom till Landvetterskolan för två år sedan fanns inget skolbibliotek och nu får vi denna utmärkelse. Vi har kommit långt på kort tid, säger Pia Albinsson, skolbibliotekarie på Landvetterskolan.

En hjälp i undervisningen

Bemannade skolbibliotek är viktiga för elevernas utveckling. De bidrar bland annat till att utveckla elevernas språk och läsförmåga och till att höja resultaten för barn som annars har svårt att nå skolans mål. Det visar forskning från Kungliga biblioteket. På Landvetterskolan beslutade man att satsa på sitt bibliotek för tre år sedan efter att Skolinspektionen påpekat att ett fungerande bibliotek saknades på skolan. Skolan inledde då ett samarbete med Landvetter kulturhus och får nu alltså pris för sitt arbete. Pia Albinsson arbetar som skolbibliotekarie på Landvetterskolan och enlig henne är det viktigt att arbeta tätt tillsammans med lärare och rektorer och att bidra till arbetet med skolplanen.

– Läsning är grunden till alla skolämnen och till att klara sig i livet. Ett bra skolbibliotek arbetar med lust och inspiration till att läsa och skolbiblioteket ska vara tillgängligt och en hjälp i undervisningen, säger Pia Albinsson.

Men ett skolbibliotek har även flera andra viktiga uppgifter.

– Förutom att arbeta läsfrämjande har skolbibliotekarien även ett uppdrag att arbeta med medie- och informationskunnighet, till exempel vad som är en pålitlig källa och vad som är god etik på nätet. Det är frågor som är otroligt viktigt att redan i unga år kunna förhålla sig till i dagens samhälle, säger Linnea Stegmark, chef för Landvetters kulturhus.

En prisrosett med text om skolbibliotek i världsklass

Lust och inspiration i fokus

För åttonde året i rad delar fackförbundet DIK ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass och de skolor som får priset måste kunna visa upp ett systematiskt kvalitetsarbete när det gäller sitt skolbibliotek. På Landvetterskolan har man en tydlig plan för bibliotekets roll i undervisningen och fokus är lust och inspiration.

– Det ska vara roligt att läsa. Men det är också viktigt att få eleverna att förstå värdet av att kunna läsa. Det påverkar livet mycket och skapar ett stort utanförskap när du inte har den förmågan. Med god läsförståelse blir du bättre i alla skolämnen och kan ta till dig information bättre, säger Pia Albinsson.

Kontakt

Linnea Stegmark, Kulturhuschef, Landvetters kulturhus och bibliotek
Linnea.stegmark@harryda.se
0766 - 49 43 52