11 juni 2021

Landvetterskolan återställs under sommaren

Skolbyggnad på Landvetterskolan.

Den 1 juni brann det på Landvetterskolan. Nu pågår arbetet för att återställa, sanera och renovera de påverkade lokalerna inför skolstarten till hösten.

Första veckan i juni innebar ett intensivt arbete med att hitta ersättningslokaler och se till att undervisningen kunde bedrivas ändamålsenligt för eleverna på Landvetterskolan, som brandhärjades den 1 juni. Efter en fin skolavslutning arbetar nu skolans rektorer tillsammans med fastighets-, säkerhets- och administrativa funktioner, med fokus på att säkerställa en bra terminsstart efter sommarlovet.

Goda förutsättningar för renovering

Uppehållsrummet “Blå rummet” är det som blivit mest brandskadat, men även kringliggande undervisningssalar har påverkats av rök och släckningsarbete. De här byggnaderna töms nu på inventarier, varav en hel del behöver kasseras på grund av rökskador. Arbetet med sanering, renovering och återställning kommer att pågå under hela sommaren.

– Förutsättningarna ser förhållandevis bra ut, menar Maria Hamrehjelm, fastighetschef. Skadorna har som tur är begränsats till en av skolans byggnader och den kommer förhoppningsvis att kunna vara i användbart skick till skolstarten i augusti.

Den berörda byggnaden är avspärrad och säkrad mot intrång.

Har du sett något?

Eventuella tips gällande branden lämnas till polisen.
Telefonnummer 114 14
Webbformulär för tips Länk till annan webbplats.

Läs mer

Tidigare nyhet om branden på Landvetterskolan

Landvetterskolan

Kontakt

Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskolan
paula.palmdahl@harryda.se

Maria Hamrehjelm, fastighetschef
maria.hamrehjelm@harryda.se