8 juni 2021

Kika in i nya Fagerhultsskolan

Till hösten öppnar Hindås nya skola, Fagerhultsskolan, sina dörrar för elever och verksamhet. Det är en skola byggd för lärande i en trygg miljö, gemenskap över gränser och med hållbarhet som övergripande målsättning.

Fagerhultsskolan är nu färdigbyggd, men fortfarande tom på både inredning och det liv som ska fylla lokalerna till hösten. Här ska 450 elever i årskurs 4-9 så småningom gå. I augusti börjar 250 av dem, sedan fylls skolan på år för år.

Följ med rektor Katarina Lange på en förhandstur i skolbyggnaden:

God studiemiljö med hemvister

Skolan är utformad för en pedagogisk miljö med utgångspunkt i modern forskning och erfarenheter hämtade från kommunens andra skolor.
– Det handlar om att skapa en lugn och trygg miljö för undervisning utifrån barns olika behov och förutsättningar, menar skolans blivande rektor Katarina Lange.

Varje årskurs får en egen så kallad hemvist – en avdelning som blir deras hemmaplan, med skåp, klassrum, mindre grupprum och gemensamhetsytor. Hemvisterna ligger i skolbyggnadens vingar och knyts ihop av det som är tänkt att bli skolans nav, med skolmatsal (bistro), kafé, scen och en stor, sittvänlig trappa.

Skolgård för lek, rörelse och odling

Skolgården är också viktig för lärmiljön. Runt Fagerhultsskolan anläggs en gård som ska uppmuntra till lek och rörelse i alla åldrar. Även om inte alla kan göra allt, finns något för alla – från parkour och balansbana till kingrutor och en örtträdgård. Den sistnämnda har kommunens måltidsservice varit med och önskat, som ett led i att integrera måltid och lärande.

– Vår ambition har hela tiden varit att tänka till från början och få med de här små detaljerna, som annars blir en större kostnad att tillskapa i ett senare skede, berättar Maria Hamrehjelm, fastighetschef.

Fler perspektiv ger smartare lösningar

Att även andra kompetenser än pedagoger och byggnadstekniker har varit med i processen, bidrar till att göra Fagerhultsskolan mer hållbar ur såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt perspektiv. Utöver örtagården har måltidsservice även varit med och utformat skolans måltidsmiljöer, där upplevelsen ska vara i centrum och utbyte mellan skolkök och undervisning i exempelvis hemkunskap underlättas. Erfarenheteter från kommunens städservice har varit viktiga vid val av interiöra ytskikt, som ska vara både snygga och lätta att underhålla.

– En fin skola främjar trivsel samtidigt som rätt materialval gör att vi kan städa giftfritt, ekonomiskt och med en bättre arbetsmiljö som följd, menar Maria Hamrehjelm.

Skolan som samlingsplats

Rektor Katarina Lange ser fram emot att flytta in med elever och personal i Fagerhultsskolan till hösten. Med de förutsättningar som nu finns i och kring Fagerhultsskolan – med Hindås idrottshall, fotbollsplaner och lekplats – ser både Maria Hamrehjelm och Katarina Lange även stora möjligheter för skolan att bli en ny samlingspunkt för Hindåsborna, också utanför skoltid.

Fagerhultsskolan

Kontakt

Katarina Lange, rektor åk 4-9
031-724 87 40
katarina.lange@harryda.se

Maria Hamrehjelm, fastighetschef
031-724 64 58
maria.hamrehjelm@harryda.se