18 mars 2020
Lyssna

Ingen förskola för barn till föräldralediga

Efter beslut av välfärdsnämnden erbjuds inte längre barn vars föräldrar är föräldralediga med annat barn, plats på kommunal förskola och familjedaghem från måndagen den 23 mars. Anledningen är omständigheterna kring coronaviruset. Beslutet gäller tills vidare.

Välfärdsnämnden beslutade på sitt möte den 18 mars att tillfälligt sluta erbjuda plats på kommunal förskola och familjedaghem till barn med placering motsvarande 15-timmar per vecka, vars föräldrar är föräldralediga med annat barn. Beslutet gäller från måndagen den 23 mars.

Bakgrunden till beslutet är coronaviruset och pandemin covid-19 som innebär stora påfrestningar för kommunens verksamheter. I beslutet anges att:

Det är av största vikt att en acceptabel arbetsmiljö för de anställda upprätthålls och att barnens trygghet och säkerhet i kommunens förskolor säkerställs

Av denna anledning behöver barngrupperna i kommunens förskolor tillfälligt minskas.

Föräldralediga vårdnadshavare bedöms i dagsläget ha större möjlighet att tillgodose barnets omsorgsbehov i hemmet än de vårdnadshavare som arbetar. Beslutet påverkar inte barn vars föräldrar är aktivt arbetssökande.

För de barn som påverkas tas ingen avgift ut för tiden som beslutet gäller.

Beslutet gäller tillsvidare och kommer att prövas på nytt när aktuellt behov inte längre kvarstår. Beslutet påverkar närmare 190 barn vars vårdnadshavare är föräldralediga.

Läs mer om förskola, skola och coronaviruset

Läs mer om hur Härryda kommun jobbar med anledning av coronaviruset.