Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
10 december 2019
Lyssna

Information om avgifter för förskola, familjedaghem och fritidshem från 1 januari 2020

Från och med 1 januari 2020 ändras avgifterna för förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxbelopp för hushållets inkomst höjs
Avgiften för förskola, familjedaghem och fritidshem beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. Maxbeloppet är indexreglerat och kan justeras varje år. Från 1 januari 2020 höjs maxbeloppet till 49 280 kr per månad. Detta innebär en höjning med max 53 kronor i månaden per barn för ett hushåll med en inkomst över maxbeloppet.

Avdrag för allmän förskola ändras
Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola som innebär 525 timmar avgiftsfri förskola om året. Det innebär att barn från och med höstterminen de fyller tre år får ett avdrag på avgiften för förskola och familjedaghem. Från 1 januari 2020 ändras avdraget vilket innebär en höjning av avgiften för barn mellan 3-6 år i förskola och familjedaghem. Avgiften höjs med max 144 kronor i månaden per barn för ett hushåll med en inkomst över maxbeloppet.

Mer information/kontaktuppgifter
Se www.harryda.se/avgifterlänk till annan webbplats välj ”Barnomsorg och utbildning”