24 november 2020
Lyssna

Hulebäcksgymnasiet ställer om till distansundervisning

Bild på en skolbyggnad. I förgrunden syns en skulptur föreställande en person som ligger på en mur.

Från och med onsdag 25 november kommer största delen av undervisningen på Hulebäcksgymnasiet att ske på distans. Samtidigt arbetar Hulebäcksgymnasiet för att utöka med ytterligare undervisningslokaler till vårterminen 2021.

Samtliga elever på barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, handelsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsprogrammet och teknikprogrammet kommer undervisas på distans från och med 25 november. Beslutet fattades som ett ordförandebeslut av välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) efter att skolledningen gjort bedömningen att det är svårt att undvika trängsel i gymnasiets lokaler i enlighet med uppdaterade rekommendationer från myndigheterna.

Eftersom undervisningen på fordon- och transport-, el- och energi- och introduktionsprogrammet innehåller ett stort antal praktiska moment som är svåra att genomföra på distans kommer dessa program fortsatt erbjudas undervisning på plats i skolans lokaler.

Beslutet om distansundervisning gäller inte för de elever där rektor finner det olämpligt med hänsyn till elevens individuella förutsättningar och behov. Alla delar som inte är lämpliga att genomföra på distans som examinationer, praktiska moment och laborationer genomförs på plats i skolans lokaler.

Fler undervisningslokaler till vårterminen

Ambitionen är att återgå till undervisning i skolans lokaler till terminsstarten den 11 januari om situationen tillåter. Fram till jul ämnar Hulebäcksgymnasiet att utgå från samma förhållningsregler kring smittspridning som gäller för samhället i övrigt.

Camilla Ahlin

– Vi gör detta för våra elever och vår personal. De har rätt till en trygg och säker studie- och arbetsmiljö. Därför är det viktigt att det som går att genomföras på distans just nu ska genomföras på distans. Hulebäcksgymnasiet är en av Göterborgsregionen populäraste gymnasieskolor och många av våra elever och medarbetare behöver resa för att komma hit. Våra lokaler är i dagsläget inte anpassade för att följa de uppdaterade rekommendationerna från myndigheter, säger Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet.

Efter sommaren utökade gymnasiet med ytterligare en skolrestaurang och undervisningssalar. Sedan myndigheterna uppdaterat rekommendationerna gör skolledningen bedömningen att detta inte längre är tillräckligt. Till vårterminen 2021 arbetar Hulebäcksgymnasiet med att utöka med ytterligare undervisningslokaler för att minska trängseln i skolan.

– Vi har inte en pågående smittspridning på Hulebäcksgymnasiet och vi vet att det allra bästa är att elever erbjuds undervisning på plats i våra lokaler. För att minska trängsel och följa myndigheternas uppdaterade rekommendationer känner vi oss tvungna att ställa om till distansundervisning i de fall det anses lämpligt, säger Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet.

Frågor och svar om distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet

Så arbetar Härryda kommun med anledning av coronaviruset

Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet
camilla.ahlin@harryda.se