Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
27 mars 2019
Lyssna

Härrydas skolbibliotek i världsklass

Bokhylla på Mölnlycke bibliotek

Biblioteken på Hulebäcksgymnasiet och Rävlandaskolan i Härryda kommun har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2019. Det är fackförbundet DIK som står för utmärkelsen, där de två Härryda-skolornas bibliotek åter uppfyller kriterierna.

 – Det känns fantastiskt kul, säger Karin Brämberg, bibliotekschef i Härryda kommun. Jag är så stolt! Det är femte året i rad som Hulebäcksgymnasiet får den här utmärkelsen, och tredje året för Rävlandaskolan. Vi som känner skolbiblioteken vet ju vilken kvalité de tillför i undervisningen, både för elever och lärare. Utmärkelsen ger ett kvitto på att vi håller en väldigt hög nivå även vid nationell jämförelse.

Enligt DIK har 2019 års utmärkelse Skolbibliotek i världsklass gått till skolbibliotek som utgör en tydlig del av skolans pedagogiska arbete. Fokus ska vara att utveckla och höja kvalitén på undervisningen och bidra till en högre måluppfyllelse hos eleverna utifrån kurs- och läroplaner. Det handlar särskilt om att främja läsandet och att höja kunskapen inom medie- och informationsanvändning. Bibliotekarien i en verksamhet som får utmärkelsen arbetar nära sina lärarkollegor och utgör enligt DIK ”navet i den digitala kunskapsskolan”.

– Våra skolbibliotekarier är med i hela vår pedagogiska process, säger Anna-My Zetterberg, som är rektor vid Hulebäcksgymnasiet. De är med från planering till undervisning och bedömning. Tricket för att få till ett riktigt välfungerande skolbibliotek är samarbete och öppenhet över gränserna mellan skola och bibliotek. Det har vi och våra elever sett värdet av nu i många år. Och det är självklart jättekul att vi får den här utmärkelsen och att vårt arbete lyfts upp och kan inspirera andra.

Läs mer om utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2019 på DIK.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Karin Brämberg, bibliotekschef
031-724 64 09
karin.bramberg@harryda.se

Anna-My Zetterberg, rektor Hulebäcksgymnasiet
031-724 66 11
anna-my.zetterberg@harryda.se

Julia Karlsson, skolbibliotekarie Rävlanda bibliotek
031-724 87 03
julia.karlsson@harryda.se