Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
17 mars 2020
Lyssna

Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola går över till distansundervisning

Från och med onsdag 18 mars kommer all undervisning på Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan att ske på distans. Detta efter att Folkhälsomyndigheten rekommenderat alla Sveriges gymnasie- och yrkeshögskolor att övergå till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller tills vidare.

Tisdagen den 17 mars fattade välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) i Härryda kommun följande beslut:

Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska från och med 18 mars 2020 hållas stängda för sedvanlig undervisning. Undervisning inom Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska från och med 18 mars 2020 bedrivas genom distansundervisning i enlighet med 7 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten lämnar nya rekommendationer.”

Viktigt att upprätthålla kvaliteten på utbildningen

Detta innebär att alla 1 800 elever som går på Hulebäcksgymnasiet ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt.

- Vi har varit förberedda i flera veckor på att detta besked kunde komma och kan nu snabbt ställa om till distansundervisning. Det viktigaste för oss just nu är att upprätthålla kvaliteten på undervisningen så att alla elever får den utbildning de har rätt till, säger Camilla Ahlin, verksamhetschef för Hulebäcksgymnasiet.

Verksamheten planeras och leds av rektor på samma sätt som i ordinarie verksamhet. Så långt det bedöms möjligt ska lärare finnas på plats i skolorna och undervisa på distans via digital teknik. Närvaro kommer att rapporteras dagligen utifrån att eleverna har deltagit i undervisningen.

För elever som går sista terminen på gymnasiet kan vissa praktiska moment komma att genomföras i skolans lokaler för att säkerställa att eleven får möjlighet att slutföra utbildningen. Bedömning av behovet av att utföra uppgifter i skolans lokaler görs från fall till fall av respektive rektor.

Tekniken används redan

Även vuxenutbildningen och yrkeshögskolan berörs av beslutet och kommer att hålla all utbildning på distans, något som man har förberett för. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) bedrivs på distans för de grupper där det finns förutsättningar för det, men viss undervisning kommer att erbjudas i skolans lokaler.

- Vi är förberedda för denna omställning i undervisningen. Tekniken använder vi redan och nu anpassar vi uppgifter och prov till distansundervisning, säger Hans Skålberg, verksamhetschef för Härryda framtid som bland annat är ansvariga för Vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan och sfi.

Frågor och svar om distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Läs mer om hur Härryda kommun jobbar med anledning av coronaviruset.


Kontakt

Camilla Ahlin, verksamhetschef Hulebäcksgymnasiet
camilla.ahlin@harryda.se

Hans Skålberg, verksamhetschef Härryda Framtid
hans.skalberg@harryda.se