Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
10 november 2021

Härryda kommun häver avtalet för Skolplatsen

Efter en tid av svårigheter med det skoladministrativa systemet Skolplatsen har Härryda kommun beslutat att med omedelbar verkan häva avtalet med den leverantör som levererat systemet.

Under hösten har många anmält svårigheter med att använda det skoladministrativa systemet Skolplatsen för att funktioner som exempelvis schemaläggning och frånvarorapportering inte har fungerat som förväntat.

Med bakgrund av de problem som kommunen upplevt med Skolplatsen har kommunen beslutat att med omedelbar verkan häva avtalet med den leverantör som levererat Skolplatsen.

Kommunen utreder vilka andra möjligheter som finns för att ersätta Skolplatsen. Under kommande veckor kommer vårdnadshavare med barn och unga i drabbade verksamheter få information om hur Skolplatsen kommer ersättas.

Bakgrund

Problem med schemainlämning och frånvarorapportering via Skolplatsen