Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 oktober 2021

Hagens förskola avvecklas från hösten 2022

Minskat antal barn i åldersgruppen 1-5 år innebär att det från 2022 kommer finnas fler förskoleplatser än vad det finns förskolebarn i Landvetter. Välfärdsnämnden beslutar därför att avveckla Hagens förskola i Landvetter från höstterminen 2022.

Härryda kommuns lokalresursplan för 2021-2025 visar att det i Landvetter kommer finnas fler förskoleplatser än barn i åldersgruppen 1-5 år. För att anpassa antalet förskoleplatser beslutar Välfärdsnämnden därför att avveckla Hagens förskola i Landvetter från höstterminen 2022. Härryda kommun bedömer att tillgången till förskoleplatser kommer vara fortsatt god i Landvetter-området även efter avvecklingen.

I förvaltningens förslag till beslut föreslog förvaltningen även att Sjöholmens förskola skulle avvecklas. Välfärdsnämndens beslut omfattar dock endast avveckling av Hagens förskola.

Verksamheten flyttas till närliggande förskolor

De barn som idag går på Hagens förskola kommer att erbjudas plats på närliggande förskolor i Landvetter. Barngruppernas storlek på de omkringliggande förskolorna kommer inte att förändras till följd av att Hagens förskola avvecklas.

I höst kommer vårdnadshavare med barn på Hagens förskola bli inbjudna till en informationsträff där de ges möjlighet att få mer information om vad förändringen innebär i praktiken och där vårdnadshavarna får möjlighet att ställa frågor.

– Det är aldrig roligt att behöva avveckla förskolor. Vi har full förståelse för att detta skapar känslor hos både barn såväl som vuxna och just nu fokuserar vi på att göra det så bra som möjligt för barn, vårdnadshavare och personal säger Kerstin Carlsson, verksamhetschef inom förskola och pedagogisk omsorg.

Kontakt

Kerstin Carlsson, verksamhetschef inom förskola och pedagogisk omsorg
kerstin.carlsson@harryda.se