15 april 2020
Lyssna

Gymnasieelever i Härryda får äta eller hämta mat på utvalda skolor

händer som tar mat

Gymnasieelever folkbokförda i Härryda kommun kan från och med måndagen den 20 april äta lunch på plats eller hämta mat i en medhavd matlåda på flera av kommunens grundskolor.

Elever anmäler sitt intresse genom att fylla i Anmälan för att äta/hämta gymnasielunch.länk till annan webbplats Anmälan ska innehålla vilken gymnasieskola eleven går på, vilken skola i Härryda kommun eleven vill äta eller hämta sin lunch på och om eleven har behov av specialkost. Anmälan är bindande – man måste komma och äta eller hämta sin lunch varje dag.

Från den 20 april kan intresseanmlan skickas in för resten av terminen.

Man kan välja att äta eller hämta sin lunch på följande skolor:

  • Hulebäcksgymnasiet
  • Hindåsskolan
  • Härrydaskolan
  • Hällingsjöskolan
  • Landvetterskolan
  • Rävlandaskolan

Eleven kan äta eller hämta sin lunch klockan 11.30-13.00 i matsalen på den skola som man valt i sin anmälan. Skolrestaurangerna jobbar aktivt med att glesa ut och minska köbildning.

Eleven behöver hämta ut lunchen själv. Busskort, skolkort eller legitimation krävs för att kunna hämta maten.

Kontakt

Marina Dahlgren, enhetschef måltidsservice
031-724 64 53
marina.dahlgren@harryda.se