Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
25 november 2021

Furuhällsskolan ställer om till distansundervisning

Med anledning av stor smittspridning av covid-19 bland elever och personal på Furuhällsskolan har välfärdsnämnden beslutat om att Furuhällsskolan F-5 ska övergå till distansundervisning. Beslutet gäller från och med den 26 november till och med 1 december 2021.

Beslutet omfattar alla klasser och genomförs för att förhindra ytterligare smittspridning. Berörda vårdnadshavare har informerats via Unikum.

Härryda kommun följer noga utvecklingen inom alla sina verksamheter, vidtar åtgärder utifrån behov och har kontakt med Smittskydd Västra Götaland.

Kontakt

Paula Palmdahl,
verksamhetschef grundskola, grundsärskola och fritidshem
paula.palmdahl@harryda.se
031-724 61 00 (kontaktcenter)