19 oktober 2021

Förslag på att avveckla Hagens och Sjöholmens förskolor i Landvetter

Under Välfärdsnämndens sammanträde den 20 oktober tar nämnden ställning till förslaget att avveckla Hagens förskola och Sjöholmens förskola i Landvetter.

Minskat antal barn i åldersgruppen 1-5 innebär att det från 2022 kommer finnas fler förskoleplatser än vad det finns förskolebarn i Landvetter. För att minska antalet förskoleplatser föreslår förvaltningen att avveckla Hagens förskola och Sjöholmens förskola. De barn som är placerade i Hagens och Sjöholmens verksamheter föreslås att placeras om till andra närliggande förskolor.

Förvaltningen gör bedömningen att tillgången till förskoleplatser kommer vara fortsatt god i Landvetter-området även efter en avveckling.

Välfärdsnämnden kommer ta ställning till ärendet under sitt sammanträde den 20 oktober.

Ärenden på Välfärdsnämndens sammanträde den 20 oktober.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
kommun@harryda.se